hex23.gif
hex38.gif
hex32.gif
hex26.gif
hex35.gif
hex29.gif

Budapest University of Technology and Economics Department of Telecommunications and Media Informatics Home send e-mail
Back to the first page
 


 

 
 

Oktatás - Témakiírások


 

back

 
 

Rádiós és televíziós hírelemzés beszédfelismerés céljából
VITT4353-04-TTT-0060

 


  Témavezető Drótpostacím Telefon  
  Vicsi, Klára  vicsi@tmit.bme.hu 463-1940  
  Teleki, Csaba  teleki@tmit.bme.hu 463-1111/5626    Létszámkorlát 4 fő  
  Munka helye 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. II/202  
  Előkövetelmények a hallgatókkal szemben · angol nyelvismeret · a téma iránti érdeklődés · előnyös, de nem kötelező a C/C++ vagy Delphi programozási ismeret.  
  Kivonat A multimédia előretörésével egyre fokozottabban megjelenő igény a rádiós vagy televíziós híradásokban, riportokban elhangzó híranyagok beszédfelismerő segítségével történő lejegyzése, illetőleg lehetőség biztosítása kulcsszavas keresésre az elhangzó szöveganyagban. A beszédfelismerés technológiai fejlődése abba az irányba mutat, hogy a közeljövőbben lehetőség nyílhat ilyen komplex feladatot ellátó (azaz igen változatos akusztikai tulajdonságokkal rendelkező szöveganyagon biztosan működő) beszédfelismerő megalkotására.  
  Részletes leírás A folyamatos gépi beszédfelismerés egyik nagy problémája, hogy a szavak a bemondott szövegben nincsenek jelölve, így nem tudjuk hol vannak a határaik, ellentétben az írott szöveggel, ahol a szavak között szünetet hagyunk. A szünet viszont legtöbbször szóvéget jelet, így támpontot adhat a felismerésben. A jelölt feladata rádiós és televíziós híranyagok vizsgálatával: Feladatok: · Összefüggés keresése a hang alapfrekvencia-változásával, hangsúllyal a szóhatárokon · A frázis végének és a szünet egybeesésének vizsgálata · Adjon javaslatot a szünet automatikus meghatározása  
  Kiegészítő megjegyzések A feladatok folyamatosak, egészen a diplomamunka megírásáig folytathatók.