TTMER6: Adatátvitel hozzáférési hálózaton - ADSL

Ellenőrző kérdések

A mérés elején öt kérdésre kell választ adni. Egy hibás válasz a mérésre adott osztályzatot egy jeggyel rontja. Kettő vagy annál több hibás válasz pótmérést eredményez! A kapcsolási rajz tárgyú kérdésekre a válasz általában nem található meg a segédletben! Itt a hallgatók kreatív képességeire vagyunk kiváncsiak.

 1. Ismertesse az ADSL digitális előfizetői átviteli rendszer modelljét!
 2. Ismertesse az ADSL digitális előfizetői átviteli rendszer referenciapontjait!
 3. Milyen a digitális jelek átvitelére használt modulációs eljárásokat ismer?
  Milyen modulációt használ az ADSL rendszer?
 4. Ismertesse az ADSL U interfész vonali rétegét (moduláció, spektrum, fő paraméterek)!
 5. Ismertesse az ADSL U interfész csatorna rétegét (hordozócsatornák, átviteli út)! Mi az a dual latency?
 6. Ismertesse az ADSL U interfész adat út rétegét (szinkron, aszinkron)!
 7. Rajzolja fel egy ADSL modem adóegységének blokkvázlatát!
 8. Ismertesse az ADSL átviteli rendszer inicializálásának fő eljárásait!
 9. Sorolja fel az ADSL hálózaton végezhető méréseket!
 10. Rajzolja fel egy ADSL összeköttetés teljesítményvizsgálatára szolgáló mérési elrendezés blokkvázlatát!
 11. Milyen feladatokat kell megoldani a mérési gyakorlaton?
 12. Ismertesse a mérésen használt hálózat fő elemeit, és azok fő feladatait!
 13. Magyarázza meg miben tér el az ADSL over ISDN és az ADSL over POTS?
 14. Ismertesse az ADSL vonali réteg fő paramétereit!
 15. A protokollstack melyik elemére hatnak a következő paraméterek: mode (g.dmt, adsl2, auto)?
 16. A protokollstack melyik elemére hatnak a következő paraméterek: VPI, VCI?
  Az RFC 1483 eljárásait a protokollstack melyik két rétegének határán alkalmazzák?
 17. Melyek a WLAN hálózatok előnyei és hátrányai a vezetékes hálózatokhoz képest? Soroljon fel 3-3 előnyt illetve hátrányt!
 18. Mi az SS illetve a BSS? Miből származtatjuk az azonosítóikat (SSID illetve BSSID)?
 19. Mit jelent, ha az erre képes ADSL modem routerként illetve bridge-ként működik?
 20. Mire szolgál a VLAN? Hol használjuk ezt a technológiát a mérési összeállításban? Hány paramétert tartalmaz egy VLAN-tag, mik ezek?
 21. Mire szolgál a PPP? Milyen szolgálatokkal rendelkezik ez a protokoll?
 22. Ismertesse a PPP részeit!
 23. Ismertesse a PPP állapotait!
 24. Hogyan illesztjük a PPP protokoll üzenetcsomagjait ATM AAL5 és Ethernet keretekbe?
 25. Mire szolgál a NAT, és hol használható a mérési összeállításban?
 26. Mire szolgál a DHCP, és hol használható a mérési összeállításban?
 27. Ismertesse vázlatosan a DNS működését!
 28. Sorolja fel a lefontosabb különbségeket az ADSL, az ADSL2 és az ADSL2+ között!