TTMER5: Digitális vonalszakasz kiegyenlítése

Bevezető:

A mérést végzik:

......................

......................

A mérés elvégzésének dátuma:

......................

A mérés során a hallgatók megismerkednek a rézkábeles alapsávi digitális összeköttetések (vonalszakaszok) kiegyenlítésének módszereivel.

Elméleti összefoglaló: lásd a mérési segédletet

A méréseket egy alapsávi összeköttetés modellen végezzük:

Vizsgálatainkat az összeköttetés modellen minden korábban tanult módszerrel végezzük, azaz:

  1. időtartományban az elemi impulzusra adott válasz megjelenítésével

  2. frekvenciatartományban az amplitúdó- és csoportfutási idő karakterisztika felvételével

  3. időtartományban a szemábra megjelenítésével

  4. bithibaarány méréssel

A jegyzőkönyvben vessük össze egymással a különféle módszerekkel kapott eredményeket!

A mérési eredményekkel támasszuk alá azt a hipotézist, hogy a kismértékű szimbólumközi áthallás önmagában még nem okoz bithibákat, de jelentős jel/zaj-viszony romlást eredményez, ezáltal teszi tönkre a digitális jelátviteli összeköttetést.