TTMER3: Alapsávi digitális jelátvitel rézkábelen

Ellenőrző kérdések

A mérés elején öt kérdésre kell választ adni. Egy hibás válasz a mérésre adott osztályzatot egy jeggyel rontja. Kettő vagy annál több hibás válasz pótmérést eredményez! A kapcsolási rajz tárgyú kérdésekre a válasz nem található meg a segédletben! Itt a hallgatók kreatív képességeire vagyunk kiváncsiak.

 1. Ismertesse az átviteltechnikai mérőadók szolgáltatásait!
 2. Rajzolja le egy átviteltechnikai mérőadó blokkvázlatát!
 3. Ismertesse az átviteltechnikai mérővevők szolgáltatásait!
 4. Rajzolja le egy átviteltechnikai mérővevő blokkvázlatát!
 5. Rajzoljon kapcsolási vázlatot az átviteltechnikai mérővevők bemeneti áramköréről!
  (A kapcsolási vázlat otthon előre is elkészíthető és névvel ellátva beadható!)
 6. Mi a szinkronhangolás, és mi a megvalósíthatóság feltétele egy átviteltechnikai mérőadó/vevő pár esetén?
 7. Milyen vonali kódolási eljárásokat ismer?
 8. Hogyan állítunk elő bináris jelsorozatból bipoláris és duobináris jelsorozatot?
 9. Milyen alapvető követelményeket támasztanak a vonali kódolási eljárásokkal szemben?
 10. Ismertessen néhány - a gyakorlatban is használt - vonali kódolási eljárást!
 11. Rajzolja fel az álvéletlen bináris jelsorozat (PRBS) spektrumát és sorolja fel a spektrum fő tulajdonságait!
 12. Mi a szemábra? Hogyan jelenítjük meg a szemábrát? Milyen következtetéseket lehet levonni a szemábrából az átvitel minőségére vonatkozóan?
 13. Hogyan állítunk elő PRBS jelet?
 14. Rajzoljon le egy AMI kódoló kapcsolást!
  (A kapcsolási rajz otthon előre is elkészíthető és névvel ellátva beadható!)
 15. Rajzoljon le egy AMI dekódoló kapcsolást! (A kapcsolási rajz otthon előre is elkészíthető és névvel ellátva beadható!)
 16. Rajzoljon le egy Manchester II kódoló kapcsolást!
 17. Rajzoljon le egy Manchester II dekódoló kapcsolást!
 18. Rajzoljon le bipoláris kódoló kapcsolást! (A kapcsolási rajz otthon előre is elkészíthető és névvel ellátva beadható!)
 19. Rajzoljon le egy duobináris kódoló kapcsolást! (A kapcsolási rajz otthon előre is elkészíthető és névvel ellátva beadható!)
 20. Rajzolja le egy R0 hullámellenállású szűrő illesztett lezárásának kapcsolását, ha a generátor 0 ohmos, és ha a szűrő kimenetére oszcilloszkóp csatlakozik! Hogyan valósítaná meg az illesztett lezárást abban az esetben, ha a generátor belső ellenállása 2R0?
 21. Hogyan csökkentették a továbbítandó jel sávszélesség igényét a HDSL rendszer alkotói?
 22. Rajzolja fel egy kéthuzalos echo kompenzált teljes duplex digitális átviteli rendszer vázlatát!
 23. Milyen interfészei vannak egy HDSL modemnek?
 24. Ismertesse a HDSL rendszerben alkalmazott kerettípusokat?
 25. Rajzolja fel egy HDSL rendszer blokkvázlatát!