TTMER35: Bevezetés a Network Simulator használatába

Ellenőrző kérdések

A mérés elején öt kérdésre kell választ adni. Egy hibás válasz a mérésre adott osztályzatot egy jeggyel rontja. Kettő vagy annál több hibás válasz pótmérést eredményez! A kapcsolási rajz tárgyú kérdésekre a válasz nem található meg a segédletben! Itt a hallgatók kreatív képességeire vagyunk kiváncsiak.

Kérdések lezárva: 2010.03.18.

 1. Milyen feladatokat kell megoldani a mérési gyakorlaton?
 2. Mire használható a Network Simulator?
 3. Milyen szerepet tölt be a Tcl szkriptnyelv az ns2 használata közben?
 4. Melyek a IP hálózatok legfontosabb szállítási protokolljai? Melyek a legfontosabb különbségek közöttük?
 5. Miként tudunk globálisan egyedi módon azonosítani egy TCP összeköttetést?
 6. Ismertesse a TCP kapcsolatfelépítési folyamatát!
 7. Ismertesse a TCP kapcsolatlezárási folyamatát!
 8. Hogyan működik a TCP-ben a folyamvezérlés? Hogyan számítjuk a küldő ablakát?
 9. Mi az MSS és hogyan adjuk meg? Milyen szempontok befolyásolják értékének megválasztását?
 10. Mire használatos az ún. "Window Scale" TCP opció?
 11. Mire használatos az ún. "Timestamp" TCP opció?
 12. Mi a pszeudófejléc és mi a szerepe?
 13. Hogyan működik a kumulatív nyugtázás?
 14. Hogyan működik a szelektív nyugtázás?
 15. Mit jelent az Additive Increase Multiplicative Decrease? Rajzolja le két versengő TCP folyamra!
 16. Mit jelent a TCP esetén a "slow start" (lassú indulás)?
 17. Mit jelent a TCP esetén a "congestion avoidence" (torlódás elkerülés)?
 18. Milyen lesz a TCP összeköttetés hosszútávú képe, ha a torlódás korlátozza az átvitelt? Rajzoljon! Hogyan határozná meg a várható átlagsebességet (throughput)?
 19. Mit jelent az RTT rövidítés? Hogyan becsüljük?
 20. Mit jelent az RTO rövidítés? Hogyan képezzük az RTO-t?
 21. Tegyük fel, hogy van egy olyan TCP kapcsolatunk, ahol 14 csomagot kell átvinnünk. Rajzolja fel a csomagok idő szerinti sorszámdiagramját abban az esetben, ha az X sorszámú csomag elveszik! (X értékét a mérésvezető adja meg).