TTMER34: VoIP forgalommérés ADSL vonalon

Ellenőrző kérdések

A mérés elején öt kérdésre kell választ adni. Egy hibás válasz a mérésre adott osztályzatot egy jeggyel rontja. Kettő vagy annál több hibás válasz pótmérést eredményez! A kapcsolási rajz tárgyú kérdésekre a válasz nem található meg a segédletben! Itt a hallgatók kreatív képességeire vagyunk kiváncsiak.

  1. Ismertesse az ADSL digitális előfizetői átviteli rendszer modelljét!
  2. Ismertesse az ADSL U interfész vonali rétegét (moduláció, spektrum, fő paraméterek)!
  3. Ismertesse az ADSL U interfész csatorna rétegét (hordozócsatornák, átviteli út)! Mi az a dual latency?
  4. Ismertesse az ADSL vonali réteg fő paramétereit!
  5. Magyarázza meg miben tér el az ADSL over ISDN és az ADSL over POTS?
  6. Röviden ismertesse, miben különbözik a Skype, a H.323 és a SIP?
  7. Mi a "supernode" szerepe a Skype-ban?
  8. Ismertesse a Skype-kliens hálózathoz való csatlakozásának folymatát!
  9. A Skype különböző kódolóbeállításokat használ két kliens közötti illetve a hálózatot elhagyó hívásnál. Miben és miért különböznek ezek?
  10. Mire használhatjuk a Skype API-t?