TTMER33: VoIP központ menedzselése

Ellenőrző kérdések

A mérés elején öt kérdésre kell választ adni. Egy hibás válasz a mérésre adott osztályzatot egy jeggyel rontja. Kettő vagy annál több hibás válasz pótmérést eredményez!

 1. Mi a különbség egy központ kezelői készlete és adminisztrátori terminálja között?
 2. Ismertesse a PSTN helyi hálózat modellben szereplő központokat!
 3. Mi a tandem központ feladata a PSTN hálózatban? Csatlakozik-e ilyen központhoz készülék?
 4. Ismertesse a TPV központok szolgáltatás osztályait!
 5. Ismertessen öt a TPV központokban alkalmazott általános (rendszer) szolgáltatást!
 6. Ismertessen három a TPV központokban alkalmazott hálózati szolgáltatást!
 7. Ismertessen három a hívás kezdeményezést könnyítő szolgáltatást!
 8. Ismertessen három, hívások fogadásával kapcsolatos mellékállomási szolgáltatást!
 9. Késő este hívja munkahelyét. Van-e remény arra, hogy valaki fogadja hívását? Melyik mellékállomási szolgáltatás alkalmas erre?
 10. A "Paging" szolgáltatáshoz szükséges-e speciális trönk a központban?
 11. Milyen a kapcsolatfelépítésre használt stringeket ismer?
 12. Ismertessen néhány a hálózati szolgáltatásoknál alkalmazott hozzáférési kódot!
 13. Mi a hívószám, milyen attributumai vannak? Használják ezeket az attributumokat útvonalválasztásra?
 14. Ismertesse az ISDN hívószám és cím felépítését!
 15. Mi a számozási terv? Ismertesse a számozási tervek alap osztályait?
 16. Mi az "uniform" vagy "coordinated" számozási terv lényege, és hol használják azt?
 17. Milyen üzenetekben és mikor továbbítják a hívószámot két központ között?
 18. Mi a trönk? Ismertessen néhány trönk osztályt!
 19. Milyen fő feladatokat kell megoldani egy központban kimenő hívások megvalósításával kapcsolatban?
 20. Egy útvonal leíró tábla milyen lehetőségeket nyújt különböző számozási tervvel rendelkező központok illesztésére?