TTMER30: Az elektromágneses kompatibilitás (EMC) alapvető rádiófrekvekciás mérései

Ellenőrző kérdések

A mérés elején öt kérdésre kell választ adni. Kettő hibás válasz a mérésre adott osztályzatot egy jeggyel rontja. Három vagy annál több hibás válasz pótmérést eredményez!

Az ellenőrző kérdések a mérési utasításban találhatók!