TTMER2: Beszédátviteli utak vizsgálata - Call Paths Testing.


"In-circuit" mérések ISDN és VOIP hálózati elemeken

Ellenőrző kérdések

A mérés elején öt kérdésre kell választ adni. Egy hibás válasz a mérésre adott osztályzatot egy jeggyel rontja. Kettő vagy annál több hibás válasz pótmérést eredményez!

 1. Hogyan modellezünk egy analóg csatornát?
 2. Ismertesse a mérési gyakorlatban is használt hálózatjellemző függvények definícióit!
 3. Mi a torzításmentes jelátvitel kritériuma a frekvenciatartományban?
 4. Sorolja fel a nem teljesen lineárisra sikerült csatorna torzításait!
 5. Ismertesse a keskenysávú zaj mérőjel tulajdonságait!
 6. Milyen méréseket végeznek egy PCM távbeszélő csatornán a csatorna minőségének megállapítására?
 7. Mi az MTTS?
 8. Mekkora a +3,5 dBr bemeneti és -3,5 dBr kimeneti csatlakozási szintű csatorna abszolút erősítése?
 9. A -7 dB névleges erősítésű csatorna bemeneti csatlakozási szintje +3,3 dBr, kineneti csatlakozási szintje -3,4 dBr. Mekkora az erősítés eltérése a névleges értéktől? Megengedhető-e ekkora eltérés?
 10. Hogyan befolyásolja a relativ csatlakoztatási szinteket, ha az adó és a vevő oldalon megnöveljük a csatornaegységek csillapítását?
 11. Mi az a segédjel? Mi a célja a segédjelnek az alapzaj mérésénél?
 12. Mi az a dBu, dBm, dBm0, dBm0p, dBr? Honnan származik a dBm0, és a dBr?
 13. Ismertesse az erősítés mérés elvét. Milyen változó paraméterekkel és milyen mérőjelekkel végzik a mérést?
 14. Hogyan lehet megállapítani linearitás mérésből a csatorna kivezérelhetőségének mértékét?
 15. Ismertesse a kvantálási torzításmérés elvét!
 16. Mi a pszofométer?
 17. Egy mérést -10 dBm0 szintű jellel kell elvégezni. A mérőjelet +3,5 dBr/600 ohm szintű ponton kell betáplálni. A jelgenerátoron a jelszintet dBu-ban lehet beállítani. Mekkora a generátoron beállított szintérték?
 18. -25 dBm0 szintű szinuszos jelet adunk a +3,5 dBr/600 ohm csatlakozási szintű csatorna bemenetére. A csatorna -3,5 dBr/600 ohm szintű kimeneti pontján a jel második harmonikusának szintje -68,5 dBm. Mekkora a második harmonikus torzításcsillapítás?
 19. -10 dBm0 szintű jelet adunk a +3,5 dBr/600 ohm csatlakozási szintű csatorna bemenetére. Mekkora a csatorna -3,5 dBr/600 ohm csatlakozási szintű kimeneti pontján a vett jel szintje dBm0-ban?
 20. Hogyan vizsgáljuk meg a csatornaszűrők működésének helyességét?
 21. A jelátlapolódásból adódóan a PCM beszédcsatorna bemenetére adott 8500 Hz-es szinuszos jel hány Hz-es szinuszos jelet eredményez a csatorna kimenetén?
 22. Mi az a hibrid? Ismertesse a hibrid működési elvét!
 23. Hogyan méri meg egy központ analóg interfész hibrid zárócsillapítását?
 24. Mi az MSS és az MSSN? Hány MSS helyezkedik el a laborbeli MSSN-ben?
 25. Mi a Media Gateway?
 26. Rajzolja fel egy az MSS-ben megvalósított Media Gateway hardwer blokkvázlatát!
 27. Ismertesse a Media Gateway fő funkcióit!
 28. Ismertessen néhány a VoIP-ben használatos beszédcsatorna kezelési eljárást!