Ellenőrző kérdések

A mérés elején öt kérdésre kell választ adni. Egy hibás válasz a mérésre adott osztályzatot egy jeggyel rontja. Kettő vagy annál több hibás válasz pótmérést eredményez! A kapcsolási rajz tárgyú kérdésekre a válasz nem található meg a segédletben! Itt a hallgatók kreatív képességeire vagyunk kíváncsiak.

 1. Milyen információkat tartalmaz egy interfész specifikáció?
 2. Ismertesse az interfész teszterek felépítését, fő tulajdonságait!
 3. Ismertesse a fázisjitter mérő működési elvét!
 4. Rajzoljon le egy - a fázisjitter mérőben is használható - változtatható határfrekvenciáju aluláteresztő és felüláteresztő szűrő kapcsolást!
 5. Rajzolja le egy PLL blokkvázlatát! Használható-e a PLL órajel kinyerőnek?
 6. Mi jelöli ki a keret kezdetét az E1 időkeretben?
 7. Mi a FAS keretszinkron kiesés és a keretszinkron visszaállás kritériuma PCM keretezés esetén?
 8. Ismertesse az alapvető az - E1, STM-1, GBE interfészeken előforduló - felügyeleti jelzéseket!
 9. Ismertesse az STM-1 keret felépítését!
 10. Hány százaléka a payloadnak az overhead STM-1 keret esetén VC-12-es multiplexelésnél?
  (A számítás otthon is elkészíthető és névvel ellátva beadható.)
 11. Ismertesse egy E1 jelfolyam SDH-ba mappelésének folyamatát!
 12. Mi a különbség az aszinkron és a szinkron mappelés között? Melyik módot alkalmazná keretezetlen digitális jel átvitele esetén?
 13. Ismertesse az Ethernet II. MAC keret felépítését GBE interfész esetén!
 14. Ismertesse a PDH és SDH hierarchiaszinteket!
 15. Hogy működik a folytonosság (continuity) teszt?
 16. Mi a GBIC? Mekkora távolság hidalható át vele?
 17. Mi az a VC-n, TU-n, AU-n, STM-n az SDH-ban?
 18. Hány E1-es keret fér el egy VC-12-es konténerben?
 19. Hány STM-1-es keretben továbbítanak egy TU-12-es összetevőt?
 20. Mi a pointer az SDH-ban?
 21. Milyen feladatokat lát el egy digitális vonali interfész vonali vevőegysége?
 22. Milyen feladatokat lát el egy digitális vonali interfész vonali adóegysége?
 23. Ismertesse a fázisjitter és wander fogalmát!
 24. Mi az a "Unit Interval"?
 25. Közelítőleg hány us-nak felel meg 36UI 2048 kbit/s bitsebességen?
 26. Mi a ppm?
 27. Hogyan méri meg és értékeli ki egy interfészen áthaladó jel alakját?
 28. Ismertesse a bemeneti fázisjitter tűrés mérésének elvét!
 29. Mi az MSS és az MSSN? Hány MSS helyezkedik el a laborbeli MSSN-ben?
 30. Rajzolja fel egy MSS általános hardwer blokkvázlatát!