TTMER18: ATM kapcsolók protokoll megfelelőség vizsgálata

Ellenőrző kérdések

A mérés elején öt kérdésre kell választ adni. Egy hibás válasz a mérésre adott osztályzatot egy jeggyel rontja. Kettő vagy annál több hibás válasz pótmérést eredményez!

 1. Mi a megfelelőség vizsgálat, mikor, hol és mivel végzik ezeket a vizsgálatokat?
 2. Milyen modell alapján, mit specifikál a megfelelőség vizsgálati eljárást rögzítő szabvány (ISO 9646)?
 3. Ismertesse az absztrakt szolgálat primitívek (ASP) négy osztályát az OSI modellben peer-to-peer kapcsolatok esetén!
 4. Sorolja fel egy szabványos megfelelőségi vizsgálat fő lépéseit!
 5. Mik a PICS és PIXIT dokumentumok és mit tartalmaznak?
 6. Hol használják fel a PICS dokumentumot a megfelelőség vizsgálat során?
 7. Mit jelent az ATS? Miben különbözik ettől az ETS? Ismertesse az ATS->ETS konverzió fő lépéseit!
 8. Mit azonosítanak egy vizsgálatban következő betőszavak: SUT, IUT, UT, LT, PCO?
 9. Hogyan zajlik egy statikus megfelelőség vizsgálat? Milyen műszerrel végzik ezt?
 10. Egy vizsgálati eset lefutása esetén milyen eredmények születhetnek?
 11. Ismertesse a szabványos vizsgálati jelentések szerkezetét!

 12. Mi a TTCN? Ismertesse a TTCN fő jellemzőit!
 13. Melyik melyiknek részhalmaza: vizsgálati csoport, vizsgálati lépés, vizsgálati eset, vizsgálati készlet?
 14. Ismertesse egy TTCN-ben megírt tesztkészlet fő részeit (táblázat osztályok)?
 15. Milyen oszlopai vannak egy TTCN-ben megírt teszt esetet (Test Case) leíró táblázatnak?
 16. Milyen sorrendiséget fejez ki az alábbi TTCN dinamikus viselkedést leíró részlet?
  A_esemény
       B_esemény
            C_esemény
       D_esemény
            E_esemény

 17. Rajzolja fel a leegyszerűsített ATM referencia modellt (síkok nélkül)!
 18. Mit jelent egy ATM cella fejrészében az VPI és a VCI mező?
 19. Mi az a szolgálat a távközlésben, milyen továbbítási szolgálatokat (Transfer mode) ismer?

 20. Ismertesse egy ATM kapcsoló fő funkcióit!
 21. Ismertesse az interfész teszterek felépítését, fő tulajdonságait!
 22. Rajzolja le a protokollanalizátor általános blokkvázlatát!

 23. Milyen fizikai interfészek használatosak ATM cellák átvitelére?
 24. Ismertesse a 25,6 Mbit/s ATM interfész villamos jellemzőit!
 25. Milyen szolgálatokat nyújt a 25,6 Mbit/s ATM interfész a magasabb rétegek felé?
 26. Ismertesse az STM-1 keret felépítését!
 27. Multiplexáljuk vagy mappeljük az ATM cellákat az STM-1 keretbe? Hogyan történik ez?
 28. Mikor küld egy ATM interfész AIS vagy RDI felügyeleti jelzéseket?