1. Melyek a vizsgált LTE maghálózat főbb komponensei? Röviden jellemezze a hálózatban betöltött szerepüket.

2. Mi a ENB szerepe az LTE rádiós hozzáférési hálózatban?

3. Mi a mobil hálózatban használt SIM/USIM kártyák szerepe?

4. Mi a főbb különbség a SIM és USIM kártyák között?

5. Hol tárolódik a végberendezés és a mobilhálózat közötti jelzés- és adatforgalom integritás-ellenőrzéséhez és titkosításához szükséges K titkos kulcs?

6. Milyen üzeneteken keresztül zajlik a végberendezés autentikációja? Mely üzenetben mi a releváns autentikációs paraméter?

7. Mi az IMSI, IMEISV és MSISDN rövidítések feloldása? Mire valók ezek az azonosítók?

8. Mi a GTP-U protokoll szerepe?

9. Rajzolja fel a mérési elrendezés blokkvázlatát.