A LAN/MAN interfészek fizikai (PHY) rétege. Az Ethernet és a WLAN interfész

802

Alkalmazás:

A LAN/MAN interfészt széles körben használják különféle LAN/MAN hálózati elemek (végállomások, szerverek, bridzsek stb.) összekapcsolására.
Az interfésznek számos vezetékes (CSMA/CD, Token ring, FDDI, ...) és vezeték nélküli (WLAN, Wi-Fi) fizikai megvalósítása létezik. A segédletben ezek közül a CSMA/CD, vagy a vonatkozó szabvány azonosítója után a 802.3 (Ethernet) interfészt ismertetjük részletesebben.

Az interfészt leíró ajánlás, szabvány elemei:

IEEE 802.3 vezetékes fizikai réteg
IEEE 802.11 vezeték nélküli fizikai réteg
IEEE 802.1 management

Szolgálatok:

Az interfész a következő szolgálatokat nyújtja a magasabb rétegek felé:

Az interfész két oldalának és belső alrétegeinek jelölése az IEEE 802.3 szabványban

      10BASE:
        ---+  +-+-----PHY-------+   ||
          |  | |        |   ||átviteli
        MAC |----|P|        |-----||közeg
          |  |L|   PMA   |   ||(medium)
          |  |S|        |   ||
        ---+  +-+---------------+ |
             |         |
             AUI        MDI


      100BASE, 1000BASE:

        ---+  +-+-----PHY-------+   ||
          |  | |        |   ||átviteli
        MAC |----|R|        |-----||közeg
          |  |S| PCS, PMA, PMD |   ||(medium)
          |  | |        |   ||
        ---+  +-+---------------+ |
             |         |
             MII        MDI
Jelölések:

Adatcsere vezetékek:

Az interfészt többféle átviteli közegen is megvalósították:

átviteli közegszabvány szerinti jelMegjegyzés
vastag koaxiális kábel..BASE5 vastag ethernet
vékony 50 ohmos koaxiális kábel..BASE2 vékony ethernet
sodrott érpár ..BASET twisted-pair:
UTP - unshielded twisted pair
STP - shielded twisted pair
TPE - twisted pair ethernet
optikai szál ..BASEF
vezeték nélküli 802.11 a, b, g

A BASE szó az alapsávi jelátvitelre utal.


Csatlakozó bekötés: RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX (EIA/TIA 568-A/B: Commercial Building Wiring Standard)

         -A   -B
       1  Tx+  Rx+
       2  Tx-  Rx-
       3  Rx+  Tx+
       4  nc   nc
       5  nc   nc
       6  Rx-  Tx-
       7  nc   nc
       8  nc   nc
Interfész topológia:

topológiaszabvány szerinti jel
sín 10BASE-5, 10BASE-2
csillag 10BASE-T, 100BASE-T
gyűrű

Villamos jellemzők:

Többféle bitsebesség:
bitsebességszabvány szerinti jel
10 Mbit/s 10BASE
100 Mbit/s 100BASE
10/100 Mbit/s 10/100BASE
1000 Mbit/s 1000BASE

Jelszintek, vonali kódolás:
szabvány szerinti jeljelszintkábel (medium)vonali kódolásMegjegyzés
10BASE-2 0V ... -2V egy koaxiálisManchester"vastag" ethernet
10BASE-5 0V ... -2V egy koaxiálisManchester"vékony" ethernet
jelzési sebesség: 20 MBaud
10BASE-T +/-2.5V (2.2V...2.8V) kettő sodrott érpárManchester
100BASE-TX 0V...+/-1Vkettő sodrott érpár (Cat 5)4B/5B, MLT-3"fast" ethernet, Bemenet: MII bus
jelzési sebesség: 125 MBaud
100BASE-FX optikai szál 4B/5B, NRZI "fast" ethernet, Bemenet: MII bus
100BASE-T4 3.5V +/-10% négy sodrott érpár (Cat 3,4,5)8B/6T
100BASE-T2 1.81V +/-0.5dB két sodrott érpár (Cat 3) nincs használatban
1000BASE-SX két optikai szál (Short wave length, multimode)blokk, 8B/10B GigaBit Ethernet (GBE)
1000BASE-LX két optikai szál (Long wave length, mono/multimode)blokk, 8B/10B GigaBit Ethernet (GBE)
1000BASE-CX ECL (3...1.1V) négy sodrott érpár (150 Ohm) length: 0.1...25m
jelzési sebesség: 1250 MBaud
blokk, 8B/10B GigaBit Ethernet

Az adatvezetékeken a jeleket oszcillogrammokkal illusztráljuk.

10BASE-5 vonali jel oszcillogram:

A diagram alsó része mutatja egy Ethernet keret kezdetét, felső része pedig annak egy kinyújtott részletét (SFD) mutatja. Ha nincs továbbítandó csomag, nincs jel az interfészen. A vonali kódolás Manchester (a bináris 0-nak a -2V -> 0V jelátmenet, a bináris 1-nek a 0V -> -2V jelátmenet felel meg.

10BASE-T oszcillogram:

Az érpár erei közt mérhető jel hasonló a 10BASE-5 vonali jeléhez.

100BASE-TX vonali jel oszcillogrammok:

Idődiagram részletek:

A következő ábrán tipikus 100BASE-TX jelrészlet látható. A jel háromszintű, a jelamplitúdó 1V. A jelrészleten a lengéseket a kábel és az adó-vevők közti illesztetlenség (reflexió) okozza. Az ábrán nem látható, de két csomag közt is van jel. Nem látható, de a jelzési sebesség 125 MBaud, azaz vízszintesen két raszter vonal között 10 vonali szimbólum helyezkedik el.

Szemábra:

Az MLT-3 kódolás illusztrálása (1 vonali szimbólum/kocka vízszintes eltérítés mellett):

 forrás sorozat: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
vonali sorozat: 0 1 0-1 0 1 0-1 0 1

Az MLT-3 kódolás illusztrálása (2 vonali szimbólum/kocka vízszintes eltérítés mellett):

A jel spektruma:

Az első minimumhely a jelzési sebességnél (125 MHz) van. A jel energiájának túlnyomó része a 0...125/4=31.25 MHz sávba esik. Ez az MLT-3 kódolás eredménye.

Vezetékes interfész keretformátumok (Layer1)

IEEE.802.3 (Ethernet) frame

     bytes
       +--------------------------------+
      7 | Preamble            |  7 x 10101010 vevő óra szinkronizálása az adóhoz
       +--------------------------------+
      1 | SFD Start of Frame Delimiter  |    10101011 keret kezdet
       +================================+
       | D basic MAC Data field    |
   60-1514 |  tagged MAC Data field    |
       |                |
       +================================+
      4 | Frame Check Sequence      |
       +--------------------------------+

Interfész eljárások, Távtáplálás

Teszt és felügyeleti funkciók

Felügyeleti jelzések:

Az IEEE 802.11 WLAN interfész

A 802.11 szabvány legfontosabb elemei

Az IEEE 802.11-es szabványcsalád a vezeték nélküli lokális adatátviteli hálózatok kialakításában játszik szerepet. A család több tagját is használják jelenleg is a WLAN hálózatok kialakításában.

Név Elfogadás éve Frekvencia - GHz Moduláció Bitsebesség - Mbps Megjegyzés
802.11 1997 2.4 vagy IR PSK (FHSS vagy DSSS) 2, 1 -
802.11a 1999 5 OFDM 54 (24, 12, 6) wireless ATM
802.11b 1999 2.4 CCK (DSSS) 11 (5.5, 2, 1) wireless Ethernet
802.11g 2003 2.4 OFDM 20-54 -

A rövidítések feloldása:

Az hatótávolság természtesen függ az aktuális helytől illetve az egyes szabványokban használt modulációtól is, a B és a vele visszafelé kompatibilis G szabvány esetén épületen belül 30-50 méter, épületen kívül (ha rálátunk az AP-re) 1 km lehet. Az A szabv ány esetén a hatótávolság valamivel kisebb. Megjegyzendő, hogy kis hatótávolságú, kis energiájú (de ehhez képest nagysebességű) vezeték nélküli kommunikációra a Bluetooth (IEEE 802.15), míg nagy hatótávolságú összeköttetésekre nagyvárosi környezetben a WiMax (IEEE 802.16) használatos.

Érdeklődésre tarthat számot, ezért megemlítjük a 802.11-es család további két tagját:

A legelterjedtebb WLAN-szabványban, a 802.11g-ben használt csatornakiosztást tanulmányozhatjuk az alábbi ábrán. Láthatjuk a csatornák egymást átfedhetik, 22 MHz szélesek. A vivők 5 MHz-nyire esnek egymástól, így egy, a frekvenciatartomány közepén elhelyezkedő csatorna legfeljebb 8 másikkal interferálhat. Nem ezt a szabályosságot követi a 14. csatorna elhelyezése. Megjegyezzük, hogy nem minden csatornát használnak az összes földrajzi régióban. Emellett az egyes régiókban másként választják ki a neminterferáló csatornák halmazát is. (Az ábrán a folytonos vonallal jelölt spektrumrészletek az USA-ban és Kínában érvényes kiválasztást szemléltetik.)

Protocol Structure - WLAN: Wireless LAN by IEEE 802.11, 802.11a, 802.11b,802.11g, 802.11n

801.11 protocol family MAC frame structure:

2

2  

6

6

6

2

6

0-2312

4

Frame Control

Duration

Address 1

Address 2

Address 3

Seq

Address 4

Data

Check sum

2

 2

4

1

1

1

1

1

1

1

1

Version

Type

Subtype

To DS

From DS

MF

Retry

Pwr

More

W

O

"6.1.4 MSDU format This standard is part of the IEEE 802 family of LAN standards, and as such all MSDUs are LLC PDUs as defined in ISO/IEC 8802-2: 1998. In order to achieve interoperability, implementers are recommended to apply the procedures described in ISO/IEC Technical Report 11802-5:1997(E) (previously known as IEEE Std 802.1H-1997 [B13]), along with a selective translation table (STT) that handles a few specific network protocols, with specific attention to the operations required when passing MSDUs to or from LANs o r operating system components that use the Ethernet frame format. Note that such translations may be required in a non-AP STA."