Mérési eljárások - A jitter és mérése

A digitális jel jellegzetes tulajdonsága, hogy a jelsorozat időzítése bizonytalan, a jelsorozat állapotváltásai a névleges időponthoz képest eltérnek. Ez a tulajdonság - amennyiben az eltérések rövid időtartamúak - a jitter (remegés,dzsitter), mely nem más mint egy nemkívánatos fázismoduláció. Amennyiben az eltérések lassan változnak akkor a jelenség neve wander (vándorlás).

A távközlési hálózaton belül a jitter elsődleges forrásai a hálózatelemek, a multiplex berendezések és a regenerátorok. A jitter eredménye, hogy az órajel visszaállitó áramkörök tökéletlen órajelet állítanak helyre minek következtében a döntő áramkörök hibásan is dönthetnek.

Jitteres jel oszcillogramja: (egymásra rajzolt időfüggvény részletek:)

A jitter megadható fázisszögben, időben, vagy a periódusidő százalékában ( UI Unit Interval) nagysága többé kevésbé véletlenszerű időbeli változást mutat. Rendelkezik egy az átvitt jelsorozattól függő és egy attól független komponenssel. Ezeket szisztematikus és nemszisztematikus jitternek nevezik.

Az UI értéke időtartamra átszámítva, a szabványos bitsebességekre:

Bit rate 1UI=
kbit/s ns
64 15625
2048 488
8448 118
34368 29.1
139264 7.18

A vonatkozó ajánlások a távközlő hálózatra illetve a hálózat egyes elemeire adják meg a jitter megengedhető mértékét. Hálózati specifikáció esetén a jitter megengedhető mértéke a hierarchikus csatlakozási pontokra van megadva. A hálózat elemein beszélünk bemeneti-jitter tűrésről, kimeneti jitterről, valamint jitter átvitelről(transzfer karakterisztikáról).

A fázisjitter mérése. A mérés elve:

A fázismodulált jelet (jittert) egy PLL hurok segítségével amplitúdó- modulált jellé alakítjuk majd megmérjűk az amplitúdómodulált jel valamely paraméterét (csúcsérték, vagy spektrális eloszlás). Jitter átvitel mérésénél mérőjelként PRBS jelet használunk, melynek órajelét fázisban moduláljuk. Kimenetí jitter mérésénél a mérőjel szintén PRBS jel, de a moduláció 0! Ilyenkor azt vizsgáljuk, hogy a mérendő objektum mennyi jittert állít elő.

A mérési eljárás blokkvázlata:

Amennyiben a mérendő objektum egy interfész, teszthurok létrehozásával lehet a bemenet és a kimenet között a kapcsolatot létrehozni.

Az LP2 aluláteresztő szűrő a PLL hurokszűrője. Az LP1 szűrő a fázisdetektor kimenőjelét (mint fázismodulációs tartalmat szűri). Az egyenirányító túlnyomórészt csúcs vagy csúcs-csúcs (peak-to-peak PP) detektor.

Az LP1 szűrő hatással van a jitter mérőszámára, igy a szűrőt a jitter mértékével együtt specifikálják. Példa erre a maximális megengedhető jitter mértéke a hálózat szabványos csatlakozási pontjain az ITU-T G.823 ajánlása alapján:

Bit rate jitter f1 f4
kbit/s UI pp Hz kHz
64 0.25 20 20 kHz
2048 1.5 20 100 kHz
8448 1.5 20 400 kHz
34368 1.5 100 400 kHz
139264 1.5 200 3500 kHz

ahol f1 az LP1 szűrő alsó, f4 a felső határfrekvenciája. LP1 itt a jitter kisfrekvenciás összetevőinek mérését is lehetővé teszi. Ha a jitternek csak a nagasfrekvenciás összetevőire vagyunk kiváncsiak, akkor másik szűrőt használunk:

Bit rate jitter f3 f4
kbit/s UI pp Hz kHz
64 0.05 3k 20 kHz
2048 0.2 18k 100 kHz
8448 0.2 3k 400 kHz
34368 0.15 10k 400 kHz
139264 0.075 10k 3500 kHz

A fenti határok vonatkoznak a hálózat elemeinek kimenetén mérhető jitterre is.

Amennyiben egy hálózati elem (pl. regenerátor) bemenetére jitteres jel kerül, az befolyásolhatja a hálózati elem helyes működését. A bemeneti jitter tűrés mérésa során megnézzük, hogy milyen mértékű jitteres mérőjel okoz a hálózati elem működésében meghibásodást. A mérőkapcsolást a következő ábra mutatja:

A mérőjel PRBS-jel, a fázismodulációt szinuszos mérőjellel végezzük. A mérés során a moduláló jel szintjét addig növeljük, míg a mérendő objektum kimenetére kötött hibaarány mérő számlálni nem kezdi a bithibákat. Az ehhez tartozó jitter érték, melyet a generátor jitter indikátora jelez, az objektum bemeneti jitter tűrése a moduláló jel frekvenciáján.

Az értékeléshez a kapott eredményt össze kell vetni a specifikációval. A bemeneten elviselhető jitter mértékét a frekvencia függvényében a következő lépcsős görbe adja meg (ITU-T G.823):

A töréspontok értékét a hálózat szabványos csatlakozási pontjaira a következő táblázat adja meg:

Bit rateA0A1A2f0f1f2f3f4PRBS
kbit/sUIUIUIHzHzHzkHzkHz-
641.050.250.051.2*1E-5206003202e11-1
204836.91.50.21.2*1E-5202.4k181002e15-1
84481521.50.21.2*1E-52040034002e15-1
34368*1.50.15*1001k108002e23-1
139364*1.50.075*2005001035002e23-1

A fenti táblázat egy minimumkövetelményt fogalmaz meg. A hálózati elemek jitter türés értékei sokszor sokkal jobbak, mint a fentebb megadott adatok. Ezért egy adott eszköz vizsgálatánál az eszköz adatlapját tekintsük mérvadónak, ne a fenti táblázatot.

Az ITU-T előirásai nemcsak a mérendő objektumra, hanem a jittert mérő műszerre is vonatkoznak (O.171). Szabályozzák - többek között - a generátorok által előállított jitter minimális mértékét a moduláló frekvencia függvényében.

Az előírás 2 Mbit/s bitsebességre:

            
A mérőműszerek a fent specikikált minimális adatoktól eltérő tartományban is állíthatnak elő (mérhetnek) jittert, úgyhogy a mérés megkezdése előtt mindenféleképpen célszerű tanulmányozni a mérőműszer specifikációit.

Jitter mérő műszer a laborban: Anritsu ME520B

Irodalom: