Műszerek - Mérőműszerek csatlakoztatása

Mérőműszerek csatlakoztatása a hírközlő hálózathoz nem triviális dolog. Gondoljunk csak arra, hogy a szabványos csatlakozási pontok sok esetben több vezetékből állnak, a vizsgálatokat sok esetben üzem alatt levő berendezéseken kell elvégezni, továbbá hogy vonalkapcsolt hálózatban mérni tudjunk két pont között, előbb az összeköttetést kell megteremteni. A következőkben néhány általános szabályt adunk meg a mérőműszerek hírközlő hálózathoz történő csatlakoztatásához:

Csatlakozó típusok, mérőkábelek

Itt a mérőműszerekben és a mintahálózatban leggyakrabban előforduló - két és négyhuzalos - csatlakozásokhoz használt csatlakozókat ismertetjük:

Csatlakozók összekötésére a következő mérőkábelek állnak rendelkezésre:

Párhuzamos csatlakoztatás: (Monitorozás)

A mérőműszer bemenete (kimenete) nagy impedanciájú. A nagyimpedanciás bemenet a mérendő ponton párhuzamos csatlakoztatást tesz lehetővé:

Ez a csatlakoztatási mód üzem alatti mérési lehetőséget is biztosít. A párhuzamos csatlakoztatás egy speciális esete az ún. THROUGH (más elnevezésekkel branch, drop-insert) csatlakoztatási mód mely digitális keretezett interfészeknél használható.

Ennél a csatlakozási módnál a vizsgált interfész jele keresztül megy a mérőműszeren. A mérőműszer ebből ágaztatja le (drop) a vizsgált időrés(ek) tartalmát, illetve itt táplál be (insert) mérőjelet a vizsgálni kívánt időrésekbe. A vizsgálaton kívüli időrések tartalma nem változik meg.

Terminal módú csatlakoztatás:

A mérőkészülék bemenete (kimenete) a mérendő objektumnak megfelelő impedanciájú. A mérővevő "lezárja" a mérendő pontot:

Keretezett digitális interfészek esetén a mérőműszernek venni, adni kell a keretet ebben az esetben.

Speciális csatlakozások:

Mérőműszer csatlakoztatása egyenáramú áramhurokkal rendelkező interfészre.

Kéthuzalos hangfrekvenciás előfizetői interfész esetén ahol a készüléket tápláló egyenáramú hurkot jelzési feladatokra is használják a mérőműszert úgy kell csatlakoztatni, hogy az egyenáramú hurok ne szakadjon meg, mert ellenkező esetben a központ elbont mielőtt mérni kezdenénk. Ilyen és hasonló interfészek esetén a mérőműszert ún. mérő táphídon keresztül csatlakoztatjuk az interfészhez. A táphíd kapcsolási rajza látható a következő ábrákon: