Referencia modellek - A PSTN/ISDN hálózat modellje

Implementáció: A mintahálózat PSTN ISDN VoIP alhálózata.

A PSTN (Public Switched Telephone Network) - (aramkör, vonal) kapcsolt közcélú hálózat a legrégebbi, de részleteiben ma is használt távközlési technológiák egyike. A hálózat csomópontjait átviteli utakkal összekötött kapcsolóközpontok, végpontjait pedig előfizetői végberendezések (távbeszélőkészülékek) alkotják. Kezdetben a hálózat csak távbeszélő szolgáltatást biztosított (mely elnevezése a PSTN mellett a POTS Plain Old Telephone Services). Később - a hálózati elemek cseréjével erre a hálózatra épült rá az ISDN (Integrated Services Digital Network - integrált szolgálatú digitális hálózat). Az ISDN a digitális előfizetői csatlakozáson keresztül a beszéd mellett adatok, adatcsomagok, kép, fax és egyéb híranyagok átvitelét is lehetővé teszi (részben vonalkapcsolással, részben csomagkapcsolással), így minőségileg magasabb szolgáltatást nyújt az előfizetőknek. Ezt a klasszikus szolgáltatásokat megvalósító hálózatot szokás ma "narrowband network"-nek is hívni.

Definíciók:

Irodalom: [7] 14. fejezet.