Önálló labor munkaterv mintaA hallgató neve: Kiss Jenő    Neptun kód: A1B2C3
A hallgató e-mailcíme: kissjeno@mail.server.com

Téma címe: HDSL mérőinterfész tervezése PCM teszterhez

Szemeszter: 2018/2019/tavasz

Tanszéki konzulens: Menő Béla

Ipari konzulens: Zöld Viktor
Elérhetősége: Fekete Kft., zoldv@fkft.hu


Előzmények: Az interfész rendszertechnikai tervezése

Félévi feladat: A mérőinterfész megvalósítási terveinek elkészítése

A munka ütemezése:

Irodalmazás:
4-5. hét HDSL interfészt megvalósító integrált áramkörök
     tanulmányozása

Mérnöki munkavégzés:
6-7. hét A mérőinterfész kapcsolási rajzának elkészitése a TANGO programmal

8-12.hét A mérő interfész nyomtatott áramköri terveinek készítése

Dokumentálás:
13. hét Felkészülés a szóbeli és írásbeli beszámolóra.


Dátum


A feltöltésemmel kijelentem, hogy a munkatervem a témaveztő(i)mmel egyetértésben készült el 
és elfogadom, hogy a jelen munkatervem a félév végén az elvégzett munkám értékelésének egyik
kiindulópontja legyen.Instrukciók: