VITMAL03 Önálló Laboratórium


Hirdetmény a BME Villamosmérnöki kar Infokommunikációs rendszerek szakirány hallgatóinak részére.

Az előző félévben kísérleti jelleggel elindítottuk a tanszék új labortámogató rendszerét. A témakiírás egyenlőre a régi intraweben történt, de a témákat tükröztük az új rendszerbe is. A TMIT Labortámogató Rendszer lehetőséget ad a hallgató számára a témák böngészésére, majd a BME címtár segítségével végzett azonosítás után a jelentkezésre és a konzulens ezen keresztül tudja elfogadni a jelentkezést. A félév folyamán a hallgató ebbe a rendszerbe tölti fel a munkatervét, az írásbeli beszámolóját és itt jelentkezik szóbeli beszámolóra. A konzulens a rendszeren keresztül értékelheti a hallgató féléves munkáját és az írásbeli beszámolóját.

Továbbra kérjük, hogy a labortámogató rendszerrel kapcsolatos bármilyen problémával forduljanak a tárgyfelelőshöz a probléma vagy az észlelt hiba minél részletesebb leírásával. Szívesen fogadunk bármilyen egyéb észrevételt is.


A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy célja egyrészt a szakirány elméleti tantárgyaiban tanított ismeretek gyakorlati ismeretekkel történő kiegészítése, másrészt a mérnöki gyakorlatban használt eszközök és módszerek készség szintü elsajátíttatása, felkészítve ezzel a hallgatókat az Önálló Laboratórium tantárgyban, valamint a mérnöki gyakorlatban végzendő alkotó tevékenységre.

A tantárgy oktatása laboratóriumi foglalkozások keretében történik, mely a tématerületet bemutató, működő távközlési mintahálózaton végezhető, valamint projekt labor munkahelyeken végzett önálló tevékenységből áll.

A tárgy féléves ütemezése:

A félév elején minden hallgató egy tanszéki oktató által kiírt témát választ. Ideális esetben marad abban a műhelyben, amelyben a Témalaboratórium (VITMAL02) tárgyat végezte, de ez nem kötelező. A választott téma által átfogott szakterületen a hallgató a témavezetőjétől feladatot kap.

A félév során a hallgatók kidolgozzák a kapott feladatot, illetve elvégezhetnek a feladattal kapcsolatos - a konzulens által kijelölt méréseket, a következő ütemezésben:

szeptember 3. - 22.

Témaválasztás, hallgatók-konzulensek összerendelése:
A konzulensek által kiírt elektronikusan böngészhetőek az intraweben.
A hallgatók felkeresik az általuk kiválasztott témá(k) konzulensé(i)t és végül az egyeztetések során kialakul, hogy a hallgató melyik témában milyen feladatot kap. A konzulens és a hallgató együtt kidolgozzák a munkatervet.

szeptember 23.

A témaválasztás adminisztrálásának (a hallgató jelentkezik, a konzulens elfogadja) határideje és
a munkaterv beadásának határideje

Az adminsztráció és a beadás a tanszéki labortámogató rendszeren keresztül történik.

december 2-ig

Önálló tematikus munka:
Önálló munka a konzulens által kijelölt tématerületen, közben az írásos laborbeszámoló FOLYAMATOS készítése amely dokumentálja az elvégzett munkát.
Az írásbeli beszámoló beadása a tanszéki labortámogató rendszeren keresztül történik.

december 3-tól

írásos beszámoló beadása, szóbeli beszámolók:
A szóbeli beszámolóra a tanszéki labortámogató rendszeren keresztül lehet jelentkezni.


Információforrások: http://alpha.tmit.bme.hu/labor
Kontakt: Marosits Tamás TMIT, IB.212, Tel.:21-21, E-mail: marosits@tmit.bme.hu
Beszámoló formátuma: http://alpha.tmit.bme.hu/pub/doc/modul.lab/minta.doc (rtf-ben is megvan)
Tárgykövetelmények: IB. 2. emelet, hirdetőtábla + Dékáni szerver
Témaiírások: TMIT Labortámogató Rendszer
+ tartalékként a régi intraweb


Követelmények:

A tárgy féléves követelményrendszerének teljesítése három fő lépcsőben történik.


Témaválaszték

A labortárgyak hallgatói széles kínálatból választhatják ki a számukra érdekes témát.

A témakiírások megtalálhatóak a tanszéki labortámogató rendszerben, illetve a labornál kifüggesztve papíron. Tartalékként a témák böngészésére használható a régi INTRAWEB.


Téma és konzulensválasztás

Az első témaválasztásra célszerű különös gondot fordítani. Jól kiválasztott téma - és konzulens - esetén a tematikus munkát akár diplomatervezésig is el lehet vinni.

Néhány célszerű szempont a választás során:

Szerencsés esetben a hallgató folytatja a témalabor keretében megkezdett munkát.

A tavaszi félévben a témaválasztás/témaváltás az első két oktatási héten történik. A hallgató a fent mellékelt információk alapján - lehetőleg SZEMÉLYESEN - felveszi a kapcsolatot az első néhány legszimpatikusabb téma konzulensével. Ha első körben nem képes dönteni, újabb kör követezik - de kérjük a konzulensek indokolatlan macerálását kerülni.

Néhány laborcsoport esetén ettől eltérő mehanizmust alkalmaznak. Erről az első órarendi órán történik részletes eligazítás.

Last updated: November 13, 2018, Tamás MAROSITS (C) 1999..2018 DTMIT-BUTE