VITMAL03 Önálló Laboratórium


Hirdetmény a BME Villamosmérnöki kar Infokommunikációs rendszerek szakirány hallgatóinak részére.

A tárgy elő órarendi órája 2017 feb. 8.-án, szerdán az Informatika épület IB-211-es laboratóriumában lesz 10:00-kor.

A tárgykövetelmények, és a tárgy féléves menetrendjének (munkaterv, beszámoló, stb..) ismertetése után a leendő konzulesek néhány szóban vázolják az általuk felkínált témákat.


A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy célja egyrészt a szakirány elméleti tantárgyaiban tanított ismeretek gyakorlati ismeretekkel történő kiegészítése, másrészt a mérnöki gyakorlatban használt eszközök és módszerek készség szintü elsajátíttatása, felkészítve ezzel a hallgatókat az Önálló Laboratórium tantárgyban, valamint a mérnöki gyakorlatban végzendő alkotó tevékenységre.

A tantárgy oktatása laboratóriumi foglalkozások keretében történik, mely a tématerületet bemutató, működő távközlési mintahálózaton végezhető, valamint projekt labor munkahelyeken végzett önálló tevékenységből áll.

A tárgy féléves ütemezése:

A félév elején minden hallgató a tanszék egy oktatójától /konzulens/ feladatot kap.

A félév során a hallgatók kidolgozzák a kapott feladatot, illetve elvégezhetnek a feladattal kapcsolatos - a konzulens által kijelölt méréseket, a következő ütemezésben:

febr.8-febr.24

Témaválasztás, hallgatók-konzulensek összerendelése:
A konzulensek által kiírt témák az IB 2. emeleti hirdetőtáblákon találhatók. A hallgatók felkeresik az általuk kiválasztott téma konzulensét, és kidolgozzák a munkatervet.

febr.24

Munkaterv beadásának határideje

május 5.-éig

Önálló tematikus munka:
Önálló munka a konzulens által kijelölt tématerületen, közben az írásos laborbeszámoló FOLYAMATOS készítése amely dokumentálja az elvégzett munkát.

május 8.-tól

írásos beszámoló beadása, szóbeli beszámolók:
Jelentkezés a beszámolókra az IB. 211 laborban elhelyezett dossziéban


Információforrások: http://alpha.tmit.bme.hu/labor
Kontakt: Horváth György tmit, IB.212, Tel.:18-65, Email: horvaath@tmit.bme.hu
Beszámoló formátuma: http://alpha.tmit.bme.hu/pub/doc/modul.lab/minta.doc (rtf-ben is megvan)
Tárgykövetelmények: IB. 2. emelet, hirdetőtábla + Dékani szerver
TémaKiírások: https://iw.tmit.bme.hu/education/tematic/studenttopics


Követelmények:

A tárgy féléves követelményrendszerének teljesítése három fő lépcsőben történik.


Témaválaszték

A labortárgyak hallgatóinak széles témaválasztékból kell a számukra érdekes témát kiválasztani.

A témakiírások megtalálhatóak az INTRAWEB-en, illetve a labornál kifüggesztve.


Téma és kunzulensválasztás

Az első témaválasztásra célszerű különös gondot fordítani. Jól kiválasztott téma - és konzulens - esetén a tematikus munkát akár diplomatervezésig is el lehet vinni.

Néhány célszerű szempont a választás során:

Szerencsés esetben a hallgató folytatja a témalabor keretében megkezdett munkát.

A tavaszi félévben a témaválasztás/témaváltás az első két oktatási héten történik. A hallgató a fent mellékelt információk alapján - lehetőleg SZEMÉLYESEN - felveszi a kapcsolatot az első néhány legszimpatikusabb téma konzulensével. Ha első körben nem képes dönteni, újabb kör követezik - de kérjük a konzulensek indokolatlan macerálását kerülni.

Néhány laborcsoport esetén ettől eltérő mehanizmust alkalmaznak. Erről az első órarendi órán történik részletes eligazítás.

Last updated: 19. jan. 2017, Gyorgy Horvath, (C) 1999..2017 DTMIT-BUTE