VITMAC07 Infokommunikáció Laboratórium


Hirdetmény a BME Villamosmérnöki kar Infokommunikációs rendszerek szakirány
Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások ágazat hallgatóinak részére.

A tárgy elő órarendi órája 2019. február 6-án, szerdán az Informatika épület IB.211-es laboratóriumában lesz 9:00-kor.

A tárgykövetelményeknek, és a tárgy féléves menetrendjének, valamint a mintatanterv szerint ugyanebben a félévben futó Önálló labororatórium tárgy menetrendjének ismertetése után minden hallgató elvégezheti a TTMER24-es bevezető mérést és közben lehet jelentkezni a további mérésekre a laborban kihelyezett dossziékban.


A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy célja egyrészt a szakirány elméleti tantárgyaiban tanított ismeretek gyakorlati ismeretekkel történő kiegészítése, másrészt a mérnöki gyakorlatban használt eszközök és módszerek készség szintü elsajátíttatása, felkészítve ezzel a hallgatókat az Önálló Laboratórium tantárgyban, valamint a mérnöki gyakorlatban végzendő alkotó tevékenységre.

A tantárgy oktatása laboratóriumi foglalkozások keretében történik, mely a tématerületet bemutató, működő távközlési mintahálózaton végezhető programozott "mérések"-ből áll.

A hallgatók részére az Önálló Laboratórium tantárgyban várhatóan művelendő tématerület megalapozása is ebben a tárgyban történik.

A tárgy féléves ütemezése:

2019. február 6. délelőtt

Jelentkezés a mérésekre, TTMER24 elvégzése.

2019. február 13. délelőtt vagy délután

TTMER97 mérések elvégzése

2019. február 20. délelőtt vagy délután

TTMER99 mérés elvégzése

2019. február 27. délelőtt

TTMER12 mérés elvégzése VAGY TTMER13 mérés elvégzése

2019. március 6. - május 8.

TTMER101 mérés elvégzése VAGY

2019. március 13. - április 3.

TTMER22 mérés elvégzése

2019. március 6. - április 3. délelőtt

TTMER9 mérés elvégzése VAGY

2019. március 6. - április 10. délelőtt

TTMER6 mérés elvégzése

2019. március 6. - április 10.

TTMER102 mérés elvégzése VAGY

2019. március 6. - május 8.

TTMER103 mérés elvégzése

2019. május 15.

Wireshark mérés elvégzése

május. 16. - május. 23.

Pótmérések


Információforrások: http://alpha.tmit.bme.hu/labor
Tárgyfelelős: Dr. Orosz Péter, TMIT, IB.225, E-mail: orosz@tmit.bme.hu
Tárgykövetelmények: Dékani szerver


Laboratóriumi mérések:

A tárgy féléves követelményrendszere nagyrészt a folyamatos laboratóriumi munkával teljesíthető, amely csak a szorgalmi időszakban végezhető el.

A laboratóriumi munka: Kötelező, programozott mérések melyeket a hallgatók a távközlési laboratórium eszközparkján végeznek.
A mérések tárgykövetelményben rögzítettek szerint kerülnek értékelésre. Az értékelés módja mérésenként is részletezésre kerül. A félévközi jegy megszerzésének feltétele az összes mérés elégséges (2) szintű teljesítése.
TTMER24 Bevezetés a távközlési labor használatába
Beugró: nincs.
Go: A mérési pontok legalább 70%-át jól megoldotta
TTMER97 Linux alapozó
Beugró: van
TTMER99 Programfejlesztő eszközök
Beugró: nincs
TTMER12 Hangkódolási eljárások vizsgálata - VAGY
Beugró: van
Jegyzőnyv: Kitölteni és bemásolni
TTMER13 Képkódolási eljárások vizsgálata
Beugró: van
Jegyzőnyv: Kitölteni és bemásolni
TTMER22 IP telefónia - VAGY
Beugró: van
TTMER101 Mérések számítógéphálózatokon 1. (Layer 1,2)
Beugró: van
TTMER9 Gigabit képes passzív optikai hálózat (GPON) vizsgálata
- Gigabit capable Passive Optical Network (GPON) - VAGY

Beugró: van
TTMER6 Adatátvitel hozzáférési hálózaton (a modemtől a DSL-ig)
Beugró: van
TTMER102 FPGA-alapú hálózati eszközfejlesztés - VAGY
Beugró: van (+HF)
TTMER103 LTE hálózat vizsgálata
Beugró: van
TTMER104 Bevezetés a Wireshark használatába
Beugró: nincs

A félév során elvégzett mérések kitöltött jegyzőkönyveit a mérések végén be kell másolni a központi megosztott tárhelyre, amely mérőhelyenként áll rendelkezésre. Általában egy mérőpár egy dokumentumot ad be, bizonyos méréseknél (Pl.: TTMER12 vagy TTMER13) megpróbáljuk megteremteni annak lehetőségét, hogy a hallgatók egyénileg végezzék el a mérést.
A jegyzőkönyv-file neve a mérőpárt alkotó hallgatók vezetékneveiből képzendő, a vezetékneveket alulvonással ("_") elválasztva, az ékezetes magánhangzókat ékezet nélküliekre cserélve és mérés azonosítóját befoglalva (például: TTMER24_Kovacs_Toth.docx).
A mérési jegyzőkönyveket a mérésvezető a helyszínen értékeli (érdemjegy).


Last updated: May 10, 2019, Tamás MAROSITS, (C) 1999..2019 DTMIT-BUTE