Okos város laboratórium


Hirdetmény a BME VIK M.Sc képzésében szereplő Okos város mellékspecializáció hallgatói részére.

A tárgy első órarendi óráját 2019. február 5-én, kedden az Informatika épület IB.210-es termében tartottuk 10:00-kor. Ennek keretében egy rövid tájékoztatás hangzott el az egyes mérésekről és a félév menetéről.

A mérések ütemezését 30 mérőcsoportra alakítottuk ki, de végül a 16-os csoport üresen maradt. A csoportokba a tájékoztatón lehetett jelentkezni, a távolmaradó hallgatókat beosztottuk. A kialakult csoportbeosztás itt tekinthető meg.

A tantárgyi adatlapon található tárgykövetelmények, és a tárgy féléves menetrendjének ismertetése után lehet jelentkezni a mérésekre a laborban kihelyezett dossziékban.


A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy célkitűzése az Okos város koncepció megvalósítását támogató hardware és szoftver architekturális építőkövek széles spektrumából néhány reprezentatív elem bemutatása, ezek segítségével rendszerszintű mérések megtervezése és elvégzése, esettanulmányok kiértékelése.

A tárgy féléves ütemezése:

1. hét

Tájékozató, a mérések rövid ismertetése, mérőpárokban jelentkezés a mérésekre.

2-14. hét

A tematikus mérések elvégzése a mérőcsoportok számára elkészített mérési mátrix szerint.

3-14. hét + pótlási hét

Pótmérések igény szerint

14. hét + pótlási hét

A félévi jegyek megállapítása és közzététele


Információforrások: http://alpha.tmit.bme.hu/labor
Kontakt: Marosits Tamás, TMIT, IB.212, Tel.:21-21, Email: marosits@tmit.bme.hu
Tárgykövetelmények: IB. 2. emelet, hirdetőtábla + Dékani szerver


Laboratóriumi mérések:

A tárgy féléves követelményrendszere nagyrészt a folyamatos laboratóriumi munkával teljesíthető, amely csak a szorgalmi időszakban végezhető el.

A laboratóriumi munka:

Az oktatás 4 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában történik. A félév során minden hallgatónak hat (6) kötött tematikájú mérést kell elvégeznie. A hallgatók a méréseket -álatlában két fős - mérőcsoportokban végzik a félév eleji jelentkezéseknek megfelelő időpontokban.
A mérésekre előzetesen készülni kell a mérésekhez elektronikus formában vagy a laborban nyomtatott formában rendelkezésre álló mérési utasítások és segédletek alapján. A felkészülést a mérés kezdetén a segédletek anyagából összeállított tesztkérdésekkel ellenőrizzük. Amennyiben a feltett 5 tesztkérdésre adott hibás válaszok száma 2 vagy ennél több, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.
A mérés során az mérési utasításban kötelezően előírt feladatokat el kell végezni, elvégzett mérési eredményekről mérőcsoportonként egy jegyzőkönyvet kell készíteni egy - elektronikus formában rendelkezésre álló - jegyzőkönyv keretbe. Fakultatív mérési feladatok is végezhetők a jobb osztályzat elérése érdekében.
A mérés végén a mérésvezető a mérés elvégzését aláírással igazolja és a jegyzőkönyvet leosztályozza.
OV_01 Intelligens közlekedési rendszerekkel kapcsolatos szimulátorokkal való ismerkedés.
Beugró: van
Helyszín:
IB. 213.
OV_02 Mikrokontroller modulok programozása, fejlesztőkörnyezet használata. Mikrokontroller modulok illesztése. Szenzorok olvasása, hálózatkezelés mikrokontrollerrel.
Beugró: van
Helyszín:
IB. 213.
OV_03 Vezetéknélküli kommunikáció szenzormodulok között. Szenzoradatok küldése IoT (Internet of Things - tárgyak internete) felhőbe. Adatlekérés a felhőből, adatfeldolgozás.
Beugró: van
Helyszín:
IB. 213.
OV_04 Autós szenzor adatok kinyerése és feldolgozása Bluetooth-os OBD2 adapteren keresztül. Android app-ok használata, kiterjesztése.
Beugró: van
Helyszín:
IB. 213.
OV_05 Kiterjesztett valóság alkalmazások - Applications of Augmented reality
Beugró: van
Helyszín:
IB. 211.
OV_06 Gesztusvezérlés
Beugró: van
Helyszín:
IB. 211.

A félév során elvégzett mérések jegyzőkönyveit a mérések végén a megosztott közös tárterületen keresztül lehet beadni vagy mérésvezetőnek ÉS a tárgyfelelősnek elküldeni. Egy mérőpár egy dokumentumot ad be. A dokumentum neve legyen az két hallgató alsó vonallal ("_") összekötött ékezet nélküli vezetékneve. A mérési jegyzőkönyveket a mérésvezető általában a helyszínen értékeli (érdemjegy).


Last updated: Februáry 11, 2019, Tamás Marosits, (C) 2015-2019 BME-TMIT