kezdőlap

Témakiírások listája

A többi önlab tárgy weblapja

A hanyagsági faktor

A hanyagsági faktor számításánál a munkatervvel és az írásbeli beszámolóval kapcsolatos késedelmet vesszük figyelembe olyan elvek szerint, hogy a határidőket betartó, vagy csak nagyon kismértékben áthágó hallgatók értékelését érdemben ne befolyásolja, azonban súlyosabb esetekben a hallgató érdemjegyén észrevehető legyen a késés miatti szankció.

A hanyagsági faktor az „1-a-b” képlettel számolható, amelyben az „a” szám a munkatervvel, míg a „b” az írásbeli beszámolóval kapcsolatos késedelmekre vonatkozik. A munkatervre vontakozó értékeket a 1. táblázat, míg az írásbeli beszámolóra vonatkozó értékeket a 2. táblázat tartalmazza. Késedelmek esetén a hallgató féléves jegyét a hanyagsági faktorral beszorozva számítjuk ki.

Az a hallgató, aki a szorgalmi időszak 7. hetének végéig neki felróható okból nem ad be munkatervet, a tárgy elvégzéséhez szükséges mennyiségű munkát vélhetően már nem tudja a feladatára fordítani. Amennyiben konzulense ezt megfelelő szakmai indokokkal alátámasztva kéri, akkor a hallgató elvégezheti a tárgyat, a vizsgaidőszak utolsó harmadában pótbeszámolót tehet, de ennek érdemjegye a jelenlegi szabályokat figyelembevéve sem lehet jobb, mint közepes (3). Egyébként a csúszást az 1. táblázat szerint vesszük figyelembe.

A munkaterv beadásának hete
a szorgalmi időszakban
Az „a” faktor értéke
4. hét 0.03
5. hét 0.07
6. hét 0.12
7. hét 0.20
1. táblázat: A munkaterv késedelmes beadásával kapcsolatos hanyagsági faktor értéke

A szóbeli előtt határidőre (minimum 5 munkanap) be nem adott írásbeli pótolható legkésőbb a beszámolót megelőző munkanapon 12 óráig, azonban a késedelmet a hanyagsági faktor kialakításánál figyelmbe vesszük. Az a hallgató, aki a szóbeli beszámolója előtti munkanap 12.00 óráig nem tölti fel a konzulense által jóváhagyott írásbeli beszámolót, az szóbelijét nem kezdheti meg, beszámolót a vizsgaidőszak utolsó harmadában tehet pótbeszámoló jelleggel. Ennek megfelelően a „-1. nap” az ezt az időpontot megelőző 24 órás időintervallumra vonatkozik, a „-2. nap” a szóbelit megelőző munkanap 12.00 órához képest 24 és 48 óra közötti késedelmet jelenti (csak a munkanapokat figyelembe véve), stb (ld. 2. táblázat).

Az írásbeli beszámoló beadásának napja
a szóbeli beszámolóhoz képest (munkanapban)
A „b” faktor értéke
-4. nap 0.04
-3. nap 0.09
-2. nap 0.20
-1. nap 0.30
2. táblázat: Az írásbeli beszámoló késedelmes beadásával kapcsolatos hanyagsági faktor értéke


Utolsó módosítás: 2011.01.31. Németh Felicián