VITMM311 Infokommunikációs laboratórium II.


Hirdetmény a BME VIK M.Sc képzésében szereplő Infokommunikációs rendszerek szakirány hallgatóinak részére.

A tárgy első órarendi órája 2015. február 12-én, csütörtökön Informatika épület IB.210-es termében lesz 10:00-kor. Ekkor mérést nem tartunk, csak egy rövid tájékoztatást adunk az egyes mérésekről és a félév menetéről.

Elkészült a beosztás 8 mérőpárra. Jelentkezés a tájékoztató után közvetlenül vagy később személyesen az IB.211 laboratóriumi helyiségben vagy e-mail-en keresztül. Javaslom, hogy az évfolyam egyezzen meg arról, hogy ki melyik jelzésű csoportba kerül - nem kötelező a tavalyi rend szerint a csoportokat összeállítani. Ha valakinek egyéni kérései vannak, forduljon hozzám.

Általános szabály: a mérésre előző nap délig lehet jelentkezni, lejelentkezni pedig a mérés megkezdéséig lehetséges. A mérések egységesen 8.30-kor kezdődnek.

A tantárgyi adatlapon található tárgykövetelmények, és a tárgy féléves menetrendjének ismertetése után lehet jelentkezni a mérésekre a laborban kihelyezett dossziékban.


A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy célja egyrészt a szakirány elméleti tantárgyaiban tanított ismeretek gyakorlati ismeretekkel történő kiegészítése, másrészt a mérnöki gyakorlatban használt eszközök és módszerek készség szintű elsajátíttatása, felkészítve ezzel a hallgatókat az Önálló Laboratórium tantárgyban, valamint a mérnöki gyakorlatban végzendő alkotó tevékenységre.

A tantárgy oktatása laboratóriumi foglalkozások keretében történik, mely a tématerületet bemutató, működő távközlési mintahálózaton végezhető programozott "mérések"-ből áll.

A hallgatók részére az Önálló Laboratórium tantárgyban várhatóan művelendő tématerület megalapozása is ebben a tárgyban történik.

A tárgy féléves ütemezése:

1. hét

Tájékozató, a mérések rövid ismertetése, mérőpárokban jelentkezés a mérésekre.

2-12. hét

A felvett mérések elvégzése az előírt mérési mátrix szerint

13. hét

Pótmérések

13-14. hét

A félévi jegyek megállapítása és közzététele


Információforrások: http://alpha.tmit.bme.hu/labor
Kontakt: Marosits Tamás, TMIT, IB.212, Tel.:21-21, Email: marosits@tmit.bme.hu
Tárgykövetelmények: IB. 2. emelet, hirdetőtábla + Dékani szerver


Laboratóriumi mérések:

A tárgy féléves követelményrendszere nagyrészt a folyamatos laboratóriumi munkával teljesíthető, amely csak a szorgalmi időszakban végezhető el.

A laboratóriumi munka:

A félév során elvégzett mérések jegyzőkönyveit a mérések végén kell bemásolni a ALPHA/PUB:/MERESEK/vitmm311/TTMER6, TTMER13, TTMER15 stb... (N:\MERESEK\vitmm311) könyvtárakba. Egy mérőpár egy dokumentumot ad be. A dokumentum neve legyen az két hallgató alsó vonallal ("_") összekötött ékezet nélküli vezetékneve. A mérési jegyzőkönyveket a mérésvezető a helyszínen értékeli (érdemjegy).


Last updated: 10 Febuary, 2015, Tamás Marosits, (C) 1999..2015 DTMI-BUTE