VITMAL02 Témalaboratórium


Hirdetmény a BME Villamosmérnöki kar Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások ágazat hallgatóinak részére.

A tárgy első órarendi órája 2016 szept. 7.-én, szerdán az Informatika épület IB-211-es laboratóriumában lesz 9:15-kor.

A tárgykövetelmények, és a tárgy féléves menetrendjének (műhelyválasztás, határidők, stb..) ismertetése után a műhelyek vezető konzulesei néhány szóban vázolják az általuk felkínált témákat.


A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy célja az, hogy megismertesse a hallgatót az általa kiválasztott ágazati műhellyel, az ott folyó munkával, majd a műhely vezető konzulense által kiadott feladatok kisebb csoportokban történő megoldásával bevezetni az önálló mérnöki tevékenység rejtelmeibe.

Jó műhelyválasztás esetén egy téma az Önálló Laboratóriumon keresztül a szakdolgozatig is elvihető.

A munka a tanszéki műhelyekben zajlik, a vezető konzulens, és/vagy az által kijelölt konzulens irányítása mellett.
A hivatalos tantárgyi adatlap a Dékani szerveren található.

A műhelyválasztás menete:

A tanszék műhelyei meglehetősen heterogén egységeket képeznek, így a hallgatóbefogadási politika, a feladatkiírás, és az elvégzett munka számonkérésének módja részleteit tekintve eltérítők lehetnek.

Rendkívül fontos hogy a hallgató gondosan tanulmányozza a tanszék műhelyeit, azok főbb tevékenységi területeit, és megismerjék a vezető konzulenst - konzulenseket.

Ebben az alábbi táblázat nyújt segítséget:
 

Műhely Vezető konzulens Tématerületek Honlap (laboré is lehet)
DBlab Dr. Gajdos Sándor Adatbázisok, Linux környezet, scripting https://www.db.bme.hu/
DMlab Gáspár Csaba Adatbányászat, bigdata http://www.tmit.bme.hu/DCLab
EMlab Dr. Kósa Zsuzsanna Szakmai trendelemzés, a jövő internet jellemzőinek megismerése, és mindezek hatásának vizsgélata az infokommunikációs szektor szabályozására. http://www.tmit.bme.hu/mernoki- menedzsment-laboratorium
Részletes leírás.
HSNlab Reliability & Routing Dr. Tapolcai János Reliability & Routing http://hsnlab.tmit.bme.hu/
HSNlab Hálózattudomány (Network Science) Dr. Bíró József Nagy hálózatok topológiájának elemzése, vizualizációja, útvonalak természetének vizsgálata valós hálózatokban, agyhálózatok tulajdonságainak vizsgálata, közösségi, közlekedési és biológiai hálózatok tulajdonságainak vizsgálata, navigációs problémák, beágyazások... Részletes leírás.
HSNlab SDN Dr. Sonkoly Balázs Software Defined Network http://hsnlab.tmit.bme.hu/
HSNlab Data Science Dr. Toka László Data Science http://hsnlab.tmit.bme.hu/
HSNlab Smart City, IoT Dr. Fehér Gábor Okos város, Internet of Things http://hsnlab.tmit.bme.hu/
HSNlab Cloud Dr. Maliosz Markosz Felhő alapú szolgáltatások http://hsnlab.tmit.bme.hu/
Részletes leírás.
HSNlab 5G Dr. Cinkler Tibor Ötödik generációs mobil hálózatok http://hsnlab.tmit.bme.hu/
LSA Dr. Vicsi Klára Beszédhang alapú diagnosztikai eszközök fejlesztése. Például depresszió, hangképzőszervi megbetegedések, parkinson kór, stb automatikus detektálása. http://alpha.tmit.bme.hu/speech/
LSR Dr. Mihajlik Péter Beszédfelismerés és Hangbányászat http://alpha.tmit.bme.hu/~mihajlik/
Részletes leírás.
Médialab Dr. Szűcs Gábor Médiaszolgáltatások, és a médiatartalmak adaptív, intelligens feldolgozása, ezen belül is a szöveg-, kép- és videóelem azonosítása, metacímkézés. http://www.medialab.bme.hu/
Részletes leírás.
SmartCom Lab Dr. Orosz Péter Nagysebességű hálózatok monitorozása, hálózati feladatok hardveres gyorsítása (FPGA technológia), szolgáltatások minőségének vizsgálata (Quality of Service – QoS) http://smartcomlab.tmit.bme.hu/
Részletes leírás.
Speech &Smart Dr. Zainkó Csaba
Dr. Németh Géza
Deep Neural networks, Hangbank, Smart Home (Siri, cortana szerű megoldás) http://smartlab.tmit.bme.hu/oktatas-temalabor
Részletes leírás.

Ezek után célszerű felkeresni - lehetőleg már csopotosan a legszimpatikusabbnak tartott műhelyek vezető konzulenseit a témakiírásért, és további részletek megbeszélése céljából.

Ha az első műhellyel nem jön létre megegyezés (ennek számtalan oka lehet, pl. létszámkorlát, elfőfeltételek, stb...), akkor a következő szimpatikus műhely következik.

A procedúrát addig kell ismételni, míg meg nem születik egy témakiírás a hallgató számára.
Ha ez nem történik meg a menetrendben megadott határidőn belül, a hallgató nem teljesítette a tárgykövetelményeket.

A feladatkiírást a műhely vezető konzulense készíti el (ezen minta alapján), majd a műhelyt, és sorszámot tartalmazó névvel mentve feltölti a szerverre.

Beszámoló, és beadás:

A félév során végzett munkáról írásos beszámolót kell készíteni. Ennek mennyiségét és formátumát a TAD-al összhangban a vezető konzulens szabja meg, és ő is értékeli.

A vezető konzulens által jóváhagyott beszámolót a műhelyt, és sorszámot tartalmazó névvel mentve fel kell tölteni a szerverre, a menetrendben megadott határidőig.

A szóbeli beszámolók módját, és időpontját a vezető konzulens egyezteti a hallgatókkal.

A tárgy féléves ütemezése:

szept. 5.- szept. 16.

Műhelyválasztás.

szept. 30

Feladatkiírások beadási határideje

szept. 19.- dec. 2.

Csoportos munka végzése, beszámoló folyamatos készítése

dec. 9

Szóbeli beszámolók, és az írásos anyag beadási határideje


Információforrások: http://alpha.tmit.bme.hu/labor
Kontakt: Horváth György tmit, IB.212, Tel.:18-65, Email: horvaath@alpha.tmit.bme.hu
Tárgykövetelmények: IB. 2. emelet, hirdetõtábla + online + Dékani szerver


Last updated: 7. sep. 2016, Gyorgy Horvath, (C) 1999..2016 DTMIT-BUTE