VITMAL02 Témalaboratórium


Hirdetmény a BME Villamosmérnöki kar Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások ágazat hallgatóinak részére.

2018. november 28-án a tantárgy órarendi sávjában közös foglalkozást tartottunk, hogy segítsük a hallgatók felkészülését a beszámolóra. A vetített diasorozat PDF-ben letölthető itt.

A tárgy első órarendi óráját 2018. szept. 5-án, szerdán az Informatika épület IB.210-es termében tartottuk 9:30-kor.

A tájékoztató foglalkozásnak a célja a tárgykövetelmények és a tárgy féléves menetrendjének (műhelyválasztás, határidők, stb.) ismertetése. Minthogy ez a tárgy első órája és emellett órarendi óra, kérem, hogy lehetőleg minden hallgató vegyen részt a tájékoztatón.

A hallgatók a félév további részében a műhelyvezető által kijelölt témavezető irányításával dolgoznak. A Témalaboratórium tantárgy továbbra is órarendi óra, kérem a hallgatókat, vegyenek részt rajta. A félév folyamán lesz még egy közös foglalkozás a 13. oktatási héten, 2018. november 28-án. Ennek célja az írásbeli és a szóbeli beszámolóra való felkészülés segítése lesz. Az írásbeli és szóbeli beszámolót a műhelyvezetőnek írják illetve tartják a hallgatók, tőle kapnak jegyet a féléves munkájukra. A jegyeket a tárgyfelelős írja be a Neptunba.

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy célja az, hogy megismertesse a hallgatót az általa kiválasztott ágazati műhellyel, az ott folyó munkával, majd a műhely vezető konzulense által kiadott feladatok kisebb csoportokban történő megoldásával bevezetni az önálló mérnöki tevékenység rejtelmeibe.

Jó műhelyválasztás esetén egy téma az Önálló Laboratóriumon keresztül a szakdolgozatig is elvihető.

A munka a tanszéki műhelyekben zajlik, a vezető konzulens, és/vagy az által kijelölt konzulens irányítása mellett.
A hivatalos tantárgyi adatlap a Dékáni Hivatal szerverén található.

A műhelyválasztás menete:

A tanszék műhelyei meglehetősen heterogén egységeket képeznek, így a hallgatóbefogadási politika, a feladatkiírás, és az elvégzett munka számonkérésének módja részleteit tekintve eltérítők lehetnek.

Rendkívül fontos hogy a hallgató gondosan tanulmányozza a tanszék műhelyeit, azok főbb tevékenységi területeit, és megismerjék a vezető konzulenst - konzulenseket.

Ebben az alábbi táblázat nyújt segítséget:
 

Műhely Vezető konzulens Tématerületek Honlap (laboré is lehet)
DBlab Dr. Gajdos Sándor Adatbázisok, Linux környezet, scripting https://www.db.bme.hu/
DMlab Gáspár Csaba Adatbányászat, bigdata http://www.tmit.bme.hu/DCLab
EMlab Dr. Kósa Zsuzsanna Szakmai trendelemzés, a jövő internet jellemzőinek megismerése, és mindezek hatásának vizsgélata az infokommunikációs szektor szabályozására. http://www.tmit.bme.hu/mernoki- menedzsment-laboratorium
Részletes leírás.
HSNLab Reliability & Routing Dr. Tapolcai János Reliability & Routing Műhelyismertető
HSNLab Hálózattudomány (Network Science) Dr. Gulyás András Nagy hálózatok topológiájának elemzése, vizualizációja, útvonalak természetének vizsgálata valós hálózatokban, agyhálózatok tulajdonságainak vizsgálata, közösségi, közlekedési és biológiai hálózatok tulajdonságainak vizsgálata, navigációs problémák, beágyazások... Részletes leírás.
HSNLab SDN Dr. Sonkoly Balázs Szoftver-alapú hálózatok Műhelyismertető
Elosztott adatelemző rendszerek szakmai műhely Dr. Toka László Data Science Műhelyismertető
HSNLab Smart City, IoT Dr. Fehér Gábor Okos város, Internet of Things, szenzorok, mikrokontrollerek (Arduino, STM, ESP, RaspberryPi), szenzor kommunikáció (Bluetooth, LoRa, WiFi), IoT platformok, közösségi alkalmazások (Android) Részletes műhelyismertető
HSNLab Cloud Dr. Maliosz Markosz Felhő alapú szolgáltatások http://hsnlab.tmit.bme.hu/
Részletes leírás.
HSNLab 5G Dr. Cinkler Tibor Ötödik generációs mobil hálózatok http://hsnlab.tmit.bme.hu/
LSA Kiss Gábor Beszédhang alapú diagnosztikai eszközök fejlesztése. Például depresszió, hangképzőszervi megbetegedések, Parkinson-kór, stb. automatikus detektálása. Kiváltott agyi jelek vizsgálata. http://alpha.tmit.bme.hu/speech/
LSR Dr. Mihajlik Péter Beszédfelismerés és Hangbányászat http://alpha.tmit.bme.hu/~mihajlik/
Részletes leírás
Data Science - Multimédia és tartalomkezelés csoport (MediaLab) szakmai műhely Dr. Szűcs Gábor Médiaszolgáltatások, és a médiatartalmak adaptív, intelligens feldolgozása, ezen belül is a szöveg-, kép- és videóelem azonosítása, metacímkézés. https://www.tmit.bme.hu/medialab
Részletes leírás.
SmartCom Lab Dr. Orosz Péter Hálózati forgalmi vizsgálatok
Felhő-rendszerek és adatközpontok
IoT felhő-rendszerek együttműködése
Hálózati feladatok gyorsítása hardveres (FPGA) és szoftveres (Linux DPDK) alapokon
http://smartcomlab.tmit.bme.hu/
Részletes leírás.
Speech &Smart Dr. Zainkó Csaba
Dr. Németh Géza
Deep Neural networks, Hangbank, Smart Home (Siri-, Cortana-szerű megoldás) http://smartlab.tmit.bme.hu/oktatas-temalabor
Intelligens rendszerek Dr. Kóczy László Intelligens informatika Műhelyleírás.

A Témalaboratórium tantárgy lebonyolításán változtattunk a tavalyihoz képest, hogy több időt adjunk a hallgatóknak arra, hogy több műhelyet - és így a tanszékhez által művelt megfelelő szakmai területeket is - részletesebben megismerjenek. Ennek keretében az első hetekben a műhelyek hosszabb csoportos bemutatókat is tartanak, amelyekre a tárgyfelelősi tájékoztatón lehet jelentkezni. A műhely-időpont párosításokat közzétesszem, amint elkészül. Ezek a műhelybemutatók szerdán délelőtt lesznek, így szintén a tárgy órarendi elfoglaltságai közé számítanak.

Legkésőbb az ismerkedési időszak lezárulta után célszerű felkeresni - lehetőleg már csopotosan - a legszimpatikusabbnak tartott műhelyek vezető konzulenseit feladatkiírásért és a további részletek megbeszélése céljából.

Ha az első műhellyel nem jön létre megegyezés (ennek számtalan oka lehet, pl. létszámkorlát, előfeltételek, stb...), akkor a következő szimpatikus műhely következik.

A procedúrát addig kell ismételni, míg meg nem születik egy témakiírás a hallgató számára.
Ha ez nem történik meg a menetrendben megadott határidőn belül, a hallgató nem teljesítette a tárgykövetelményeket.

A feladatkiírást a műhely vezető konzulense készíti el (ezen minta alapján), majd a műhelyt, és sorszámot tartalmazó névvel mentve feltölti a szerverre.

Beszámoló és beadás:

A félév során végzett munkáról írásos beszámolót kell készíteni. Ennek mennyiségét és formátumát a TAD-dal összhangban a vezető konzulens szabja meg, és ő is értékeli.

A vezető konzulens által jóváhagyott beszámolót a műhelyt, és sorszámot tartalmazó névvel mentve fel kell tölteni a szerverre a menetrendben megadott határidőig.

A szóbeli beszámolók módját, és időpontját a vezető konzulens egyezteti a hallgatókkal.

2018. november 28-én a tantárgy órarendi sávjában közös foglalkozást tartunk, hogy segítsük a hallgatók felkészülését a beszámolóra. Helye: IB. 210.

A tárgy féléves ütemezése:

szept. 3.- szept. 30.

Műhelyválasztás.

okt. 5.

Feladatkiírások beadási határideje

Műhelyválasztás - december 2.

Csoportos munka végzése, beszámoló folyamatos készítése

november 28.

Felkészítés a beszámolóra - közös foglalkozás

december 3-7.

Szóbeli beszámolók és az írásos anyag beadási határideje


Információforrások: http://alpha.tmit.bme.hu/labor
Kontakt: Marosits Tamás TMIT, IB.212, e-mail: marosits@tmit.bme.hu
Tárgykövetelmények: IB. 2. emelet, hirdetõtábla + online + Dékáni szerver


Last updated: 3 December, 2018, Tamás Marosits, (C) 2016..2018 BME-TMIT