BME-TMIT- Villamosmérnöki szak - laboratórium tárgyak
Infokommunikációs rendszerek specializáció és egyéb M.Sc mellékspecializációk


A villamos szakos hallgatók részére tanszékünk által meghirdetett labortárgyak egy olyan folyamot alkotnak, amely megismerteti a hallgatókat a távközlés területén tipikus berendezések, műszerek és mérési módszerek gyakorlati alkalmazásával - programozott laboratóriumi mérések keretében.

E folyamat része az a tematikus labortevékenység is amely a témalaborral kezdődően előre meghirdetett témakörökben, szakavatott konzulensek vezetésével történik a tanszék különböző műhelyeiben és laboratóriumaiban. A hallgató szerencsés téma/műhelyválasztás esetén ez a tematikus munka Szakdolgozatkészítéssel, majd az M.Sc-képzésben újabb Önálló laboratórium tárgyakkal folytatódhat, végül pedig a Diplomatervezés tárgyakkal zárulhat.

Az arra alkalmas és ambiciózus hallgatók a választott támát továbbvihetik a doktorandusz (PHD) képzés keretei közé is.

A B.Sc-s villamosmérnöki szakos hallgatók részére induló labortárgyak

Mintatanterv
szemeszter

Tárgykód

Leírás

V.

VITMAL02

B.Sc Témalabor
őszi félév
Csoportos munka a tanszék műhelyeiben

VI.

VITMAC07

B.Sc Infokommunikáció laboratórium
Tavaszi félév
Bevezető és távközlős mérések

VITMAL03

B.Sc Önálló laboratórium
Mindkét félév.
Csak tematikus munka, a beadott munkaterv szerint.

VII.

VITMA414

B.Sc Szakdolgozat
Mindkét félév.
Csak tematikus munka, a kiadott szakdolgozatfeladat szerint.

Az M.Sc-s villamosmérnöki szakos hallgatók részére induló labortárgyak

Mintatanterv
szemeszter

Tárgykód

Leírás

I.

VITMML02

M.Sc Önálló laboratórium 1.
Mindkét félév.
Csak tematikus munka, a kiadott szakdolgozatfeladat szerint.

II.

VITMML03

M.Sc Önálló Laboratórium 2.
Mindkét félév.
Csak tematikus munka, beadott munkaterv szerint.

III.

VITMMB04

Okos város laboratórium
Tavaszi félév.
Csak kötelező mérések.

VITMMT02

Diplomatervezés 1.
Mindkét félév.
Csak tematikus munka, a kiadott diplomaterv feladat szerint.

IV.

VITMMT03

Diplomatervezés 2.
Mindkét félév.
Csak tematikus munka, a kiadott diplomaterv feladat szerint.


Last updated: 14 February, 2019, Tamás Marosits, (C) 1999..2019 BME-TMIT